Zaraz po nauce obsługi Photoshopa, każdy przyszły grafik komputerowy musi wiedzieć co to są wektory i poznać programy do ich obsługi. W kilu najbliższy wpisach przedstawię parę funkcji Illustratora (lidera w tym temacie), które dają mu przewagę nad Photoshopem. Na pierwszy ogień pójdzie narzędzie pathfinder.

Illustrator Pathfinder

Funkcja w Illustratorze służąca do szybkiego i łatwego łączenia, dzielenia, wycinania i podobnych operacji na dwóch, albo większej ilości kształtów. W zależności od wersji programu pathfinder powinien znajdować się w grupie narzędzi w panelu po prawej stronie interfejsu albo w menu window. Do dyspozycji mam 10 opcji przyjrzyjmy się im bliżej:

Do używania pathfindera w Illustratorze potrzebujemy dwóch lub większej ilości kształtów. Po lewej stronie zdjęcia dwa kwadraty bez zastosowania narzędzia, a po prawej finalny efekt.

Unite – zwyczajnie łączy zaznaczone kształty

Minus Front – odejmuje warstwę, która jest wyżej od tej pod spodem

Intersect – w wyniku połączenia kształtów zostaje tylko ich część wspólna

Exlude – opcja odwrotna do powyższej, część wspólna zostaje usunięta

Divide – w tym przypadku w wyniku działania tej opcji powstają trzy elementy; część wspólna oraz wykrojone przez nią kwadraty

Trim – górna warstwa wycina miejsce w którym warstwy się pokrywają w elemencie poniżej

Merge – łączy kształty o takich samych cechach jak kolor, gdy ich nie ma działa podobnie jak trim. Gdy między kształtami jest zamknięta i pusta wspólna przestrzeń powstanie dodatkowy pusty element jako osobna warstwa.

Crop – otrzymujemy część wspólną oraz pusty obiekt w kształcie górnej warstwy

Oultine – jak mówi sama nazwa otrzymamy same obrysy warstw wraz z elementami wspólnymi

Minus Back – odwrotna operacja do minus front