Kontynuacja tematu wprowadzenia do Photoshopa dla początkujących grafików i opisu interfejsu tego programu. Dziś opisze pracę z częścią roboczą ekranu i narzędzi z lewego paska PS. Pierwszą część tematu można znaleźć kilka wpisów poniżej albo pod tym linkiem.

Obszar roboczy

To tutaj będziesz umieszczał wszystkie obiekty i zdjęcia potrzebne do ukończenia projektu. Rozmiar pulpitu jest uzależniony od wymiarów, jakie wybrałeś podczas tworzenia nowego dokumentu. Rozmiar pulpitu możesz zmieniać w image > canvas size. Na około dokumentu znajdziemy linijki (nr 1); jeżeli ich nie widać wciskamy cltr+r. Pokazują one wymiary dokumentu;  punkt początkowy zawsze jest w prawym górnym rogu. W Photoshopie, jak w wielu współczesnych programach, obowiązuje system zakładek (nr 2) tzn, że każdy nowy dokument będzie się w niej otwierać. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie, ponieważ możemy się szybko przełączać między dokumentami. Dodatkowe ułożenia pulpitów znajdziemy w menu window > arrange. W zakładce danej karty oprócz nazwy odczytamy informacje o tym, na jakiej obecnie warstwie przebywamy, przybliżeniu oraz przestrzeni barwnej. Jeżeli przytrzymamy chwilę kursor nad zakładką, wyświetli nam się miejsce zapisanego dokumentu. Przechodząc na dół dokumentu w dolnym prawym rogu, znajduje się pasek z szybkim podglądem na niektóre właściwości dokumentu (nr 3) – takie jak: rozmiar pulpitu czy zużycie ramu. Obok tego paska mamy pole, w które możemy ręcznie wpisać wartość powiększenia dokumentu.

 

 

Photoshop-obszar-roboczy

Pasek narzędzi

Wszystkie najważniejsze narzędzia w Photoshopie znajdują się właśnie w tym miejscu. Pamiętaj, że z każdym wybranym narzędziem otrzymujemy zestaw opcji dostępnych w górnym pasku.

Move – podstawowe narzędzie służy do zaznaczania i przesuwania warstw i grup.

Marquee – pozwala zaznaczyć wybrany fragment warstwy. Jeżeli przy ikonce znajdziemy małą strzałkę oznacza to, że po wciśnięciu prawego przycisku otrzymamy dostęp do reszty narzędzi z tej grupy.

Lasso – podobnie jak powyżej, tylko tym razem kształt zaznaczenia będzie nieregularny przez to dokładniejszy przy zaznaczaniu skomplikowanych obiektów.

Magic Wand – kolejne ułatwienie przy zaznaczaniu, tym razem wybrane zostaną obiekty o podobnej barwie na danej warstwie.

Crop – czyli kadrowanie pulpitu z podglądem, w tej grupie znajdziemy również slice przydatne przy wycinaniu elementów strony pod późniejsze kodowanie oraz narzędzie perspektywy.

Eyedropper – popularny kroplomierz, pobiera wartość koloru z danego miejsca dokumentu oraz linijka z tej samej grupy.

Healing Brush – zestaw narzędzi przydatnych przy obróbce zdjęć; pokrótce: służą one do kopiowania pewnego obszaru obrazu do drugiego.

Brush – zestaw pędzli do digital paintingu oraz ołówek.

Clone Stamp – bardzo podobne do healing brush.

History Brush – ułatwia zarządzanie oknem history, czyli spisem wszystkich akcji które zrobiłeś w Photoshopie.

Eraser – gumka

Gradient – czyli przejście tonalne między kilkoma kolorami, poświecę temu tematowi osobny wpis.

Blur – rozmycie miejscowe w tej grupie znajdziemy też wyostrzanie.

Dodge – kolejne narzędzie dla fotografów pozwala rozjaśnić albo przyciemnić wybrane miejsca na warstwie.

Pen – bardzo często używane narzędzie do tworzenia krzywych z punktów.

Text – jak sama nazwa mówi, służy to wprowadzania tekstu.

Direct Selection – zaznacza pojedyncze punkty wchodzące w skład obiektu i pozwala je przemieszczać.

Rectagle – grupa różnych gotowych kształtów, które możemy umieścić w dokumencie

Hand – pomaga przemieszczać się po dokumencie. Wystarczy, że przytrzymamy lewy przycisk myszy.

Zoom – przybliżenie / oddalenie

Poniżej znajdziemy informacje na temat koloru pierwszego i drugiego planu, szybkiej maski oraz trybu wyświetlania okien w Photoshopie.