Nikt z nas nie lubi marnować czasu podczas swojej pracy, czy jako grafik czy w każdym innym zawodzie. W szczególności, gdy pracujemy na swoim i nikt nam za ten czas nie zapłaci. Przygotowałem listę kilkudziesięciu skrótów, częściej, bądź rzadziej używanych  w Photoshopie. Żeby się nie powtarzać to na maku zamiast ctrl klikamy cmd.

ctrl+alt+0 – przywracamy zoom do 100%

ctrl+”+” – powiększenie

ctrl+”-“ – pomniejszenie

alt+kółko myszy – powiększenie lub pomniejszenie dokumentu

ctrl+0 – dopasowanie wielkości dokumentu do ekranu

ctrl+j – tworzymy kopie zaznaczonej warstwy

ctrl+] – przesuwamy warstwę w stosie o jedną pozycję do góry

ctrl+[ – przesuwamy warstwę w stosie o jedną pozycję w dół

ctrl+shift+] – przesuwamy warstwę na samą górę stosu

ctrl+shift+[ – przesuwamy warstwę na sam dół stosu

spacja przytrzymanie – włączamy narzędzie rączka

m – narzędzie zaznaczania

v – narzędzie przesuwania

p – narzędzie pióro

t – narzędzie tekst

a – bezpośrednie zaznaczanie ścieżek

b – pędzel

c – kadrowanie

ctrl+alt+a – zaznacz wszystkie warstwy

alt+shift+ctrl+s – zapisz dla internetu

x – zamiana kolorów pierwszego i drugiego planu

tab – ukrycie interfejsu

f – zmiana układu interfejsu

ctrl+r – włączenie/ukrycie linijek

ctrl+; – włączenie/ukrycie prowadnic

ctrl+’ – włączenie/ukrycie siatki

] – powiększenie końcówki narzędzia np pędzel, gumka

– zmniejszenie końcówki narzędzia np pędzel, gumka

} – zwiększenie twardości końcówki narzędzia np pędzel, gumka

– zmniejszenie twardości końcówki narzędzia np pędzel, gumka

ctrl+g – utworzenie grupy z zaznaczonych warstw

alt przytrzymanie na obiekcie – kopiowanie warstwy

ctrl+alt+shift+e – na nowej warstwie tworzy spłaszczoną wersję wszystkich poniższych warstw

shift na dowolnej warstwie w panelu warstw i na innej dowolnej warstwie – zaznacza wszystkie warstwy między nimi

ctrl w panelu warstw – zaznaczanie wielu warstw

strzałka na klawiaturze – przesuniecie o jedną jednostkę w danym kierunku

strzałka+shift – przesunięcie o 10 jednostek w danym kierunku

q – tryb szybkiej maski

d – domyślne kolory

shift podczas zmiany rozmiaru warstwy – zachowanie proporcji

alt podczas powiększania/pomniejszania – powiększanie/pomniejszanie od środka warstwy

ctrl+alt+z – cofanie zmian

ctrl+alt+shift+n – nowa warstwa

shift na utworzonej masce – wyłączamy/włączamy maskę

ctrl na warstwie bądź masce w panelu warstw – zaznaczenie widocznej części warstwy/maski

cltr+d – usunięcie zaznaczenia

ctrl+h – ukrycie zaznaczenia

ctrl+t – narzędzie do przekształcania

ctrl+e – połączenie zaznaczonych warstw

alt+ctrl+c – otwiera okno rozmiaru dokumentu

klawisze 1..9 na zaznaczonej warstwie – zmieniamy widoczności warstwy w %

ctrl+s – zapisz pracę 😉

 

Dodawanie i edycja skrótów klawiszowych w Photoshopie, to wszystko zrobimy w panelu skrótów dostępnym w menu edit.

To tyle ile przychodzi mi do głowy, jeżeli macie jeszcze jakieś skróty, które znacie, to piszcie.